חטיבת יעוץ בטחוני

בעידן זה של קידמה ותחרות עסקית נדרשים כל עסק או חברה להתמודד עם איומים ביטחוניים מגוונים ושונים הן מבית והן מחוץ . הגורם המקצועי המתמחה בטיפול ובהתמודדות עם איומים אלה הנו הקב"ט או בשמו המודרני: ממונה ביטחון .

חברת ביהם רונן חקירות יעוץ בטחוני ופוליגרף בע"מ מספקת שרותי קב"ט / ממונה ביטחון במיקור חוץ ללקוחותיה והנה בעלת ניסיון עשיר ומגוון ביעוץ ביטחוני לחברות ולעסקים בארץ ובעולם וכן בחשיפת גניבות , מעילות וניגודי עניינים . ממוני הביטחון המועסקים על ידנו, בוגרי קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל , מתמקדים בפיקוח, ניהול ויעוץ עבור הלקוח למניעת אובדן וחוסרי מלאי , מניעת ותחקור אירועים פליליים , פיקוח על גיוס כוח האדם וכן כתיבת נהלי ביטחון – אכיפה ופיקוח והטמעתם על פי צורכי הארגון. חטיבת החקירות של חברתנו מספקת עומק תפעולי וסיוע מקצועי הכולל שרותי חקירה מקצועיים תוך הפעלת טכניקות ושיטות חקירה מתקדמות לצורך חשיפת עבירות , גילוי מבצעיהן ואיסוף ראיות כנגדם . לנו הניסיון והפתרונות המקצועיים לאיתור וסגירת פרצות וזליגות בשרשרת האספקה , לחשיפת גניבות ומעילות ולהתמודדות השוטפת עם האיום לדליפה של מידע רגיש אל המתחרים . לנו הידע והניסיון המוכח לבקרה אפקטיבית ולצמצום הפחת אצל הלקוח .

הסיכונים הטיפוסיים המאיימים על רוב החברות והעסקים:

כניסה , יציאה ושהייה בלתי מבוקרת וללא פיקוח מתאים באתרים ובמשרדים , גניבה של מוצרים / ציוד / מידע בידי גורמים חיצוניים או פנימיים , פריצה / חדירה למשרדים ולמחסנים/ שטחי היצור והאחסנה , זליגות סחורה ופחתים במלאי במחסנים ובשרשרת האספקה , חבלה / וונדליזם מכוון בציוד , מוצרים , חמרי גלם ובמערכות שונות , מעילות וגניבות עובדים / טוהר מידות / ניגודי אינטרסים , אלימות עובדים / לקוחות / ספקים, הפרת זכויות יוצרים / קניין רוחני / סימן רשום, חוסר בקרה על תהליך קליטת ומיון עובדים בפן היושרה והמהימנות / אובדן וגניבת סחורה מחנויות , פח"ע.

דרכי ההתמודדות והפעולות המבוצעות על ידנו, כחלק ממלאכת ההתגוננות :

ביצוע סקר ביטחון / בניית תיק שטח ופק"מ אבטחה / מיון, סינון וקביעת נהלים לקבלת עובדים , על ידי ראיון ו/או בדיקת פוליגרף – לפי דרישות התפקיד / ביצוע הדרכות ומצגות להנהלה ולעובדים לגבי חשיבות אבטחת מידע / ביצוע חקירות מתוחכמות (גלויות או סמויות) לחשיפת מעילות וגניבות בתוך החברה – ממחסניה – מלקוחותיה ולאיסוף ראיות כנגד העבריינים .
תדרוך וקביעת נהלי העבודה לשומרים ולמאבטחים, קביעת נהלי בידוק ובקרת כניסה, הטמעתם ואכיפתם / ביצוע ביקורות אבטחה גלויות וסמויות / ביצוע ביקורות גלויות וסמויות למשאיות ולרכבי חלוקה בשטח / ביקורות והדרכות לצוותי ניהול למניעת אובדן וצמצום גניבות בחנויות / בניית נהלי בקרה ופיקוח בשרשרת האספקה ובמחסני הלקוח / אפיון השימוש במערכות מתוחכמות לשיפור השליטה ולטיוב הביטחון : מערכות צילום , אזעקה , בקרות כניסה , בקרות שמירה , לחצני מצוקה / עבודה מול גורמי הביטחון הממלכתיים וטיפול בנושאים חריגים (התראות,סמים,אלימות) / ביצוע בדיקות לגילוי האזנות נפח במשרדי החברה או לקווי הטלפון .
שירותי לקוח סמוי: ביקור "לקוח מדומה", תיעוד סמוי של הביקורת, הפקת דו"ח, הסקת מסקנות וסיוע ביישום הלקחים / בדיקות פוליגרף למיון וקבלת עובדים, בדיקות תקופתיות ועקב אירועים ספציפיים. הבדיקות מבוצעות על ידי בודקים מוסמכים של חברתנו,  חברים באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל .