פורוםקטגוריה: יעוץ בטחוניממתי אסור לבקש תעודת יושר ממועמד לעבודה?
admin_ronen צוות asked 3 שנים ago

ראיתי במקום כלשהו באתר שרשמתם שאסור למעסיק לבקש רישום פלילי
ממועמד לעבודה . אצלנו עושים את זה ואתמול ביקשתי ממועמד להביא לי .
אני קב"ט של חברה . האם באמת אסור לי לבקש ? אודה לתשובתכם

1 Answers
admin_ronen צוות answered 3 שנים ago

לעניין האיסור לבקש תדפיס מהמרשם הפלילי ממועמדים לעבודה :

על פי סעיפי חוק המרשם הפלילי תשמ"א 1981 מעסיק שאינו נמנה עם רשימת המעסיקים הקבועה בחוק אינו רשאי להשיג מידע מן המרשם הפלילי בין במישרין ובין בעקיפין(באמצעות דרישת תעודת היושר מן העובד) . האיסורים בחוק הם על השגת המידע הרגיש ולא על הדרכים שננקטו על ידי המעסיק להשגתו, כלומר שההחזקה במידע רגיש מהמרשם היא האסורה ע"פ החוק ואין זה משנה כיצד הושג המידע (גם אם ב"הסכמת" העובד , שכן כשהגיע לקבל את המישרה הרי שידו על התחתונה ולמרות שמדובר בחדירה לפרטיות ייאנס "להסכים" לאפשר למעסיק לעיין במידע המופיע בתדפיס…)

לתשומת לבך – החוק מטיל אחריות פלילית על מעסיק בגין השגת מידע שאין לו הרשאה להשיגו על פי מה שנקבע בחוק , סעיף 22 לחוק קובע "מי שביודעין השיג מן המרשם,במישרין או בעקיפין,מידע שאינו זכאי לקבלו דינו-מאסר שנה" . תקופה ארוכה לא נעשו צעדים לאכוף את החוק , אך באחרונה החליטה משטרת ישראל להילחם בתופעה והודיעה כי תגביר את האכיפה בנושא מעסיקים המשיגים מידע מן המרשם שלא כדין וכמובן כנגד אלה העושים זאת באמצעות בקשה מהעובד/מועמד לעבודה להביא את התדפיסים מהמרשם לעיונם .

ההגיון של המחוקק הוא שגופים הרשאים לקבל את המידע מקבלים אותו ממילא ישירות וגופים שאינם רשאים לקבלו – אינם רשאים לדרוש מהעובד להראות לו את התדפיסים . כמו כן , הגישה היא שאדם שעבר עבירה ושילם את חובו לחברה – אסור להטיל בו אות קין ולפסול אותו מלקבל תפקיד או משרה שאליהם הוא מועמד .