פורוםקטגוריה: יעוץ בטחוניהאם יש הגבלות כלשהן לגבי התקנת מצלמות אבטחה במקום עבודה ?
admin_ronen צוות asked 3 שנים ago

האם יש הגבלות כלשהן לגבי התקנת מצלמות אבטחה במקום עבודה ?

1 Answers
admin_ronen צוות answered 3 שנים ago

הרשות להגנה על הפרטיות קובעת כללים ברורים בנושא התקנת מצלמות אבטחה במקום העבודה וכללים אלה
נועדו לשמור על האיזון שבין זכות המעסיק להגן על מפעלו ועל רכושו ובין הזכות של העובדים שלו לפרטיות .
הכללים מגדירים אילו צעדים יש לנקוט בעת החלטה להציב מצלמות אבטחה , בין היתר קובעים כי יש למקם את המצלמות באופן שבו הפגיעה בפרטיותם של העובדים תהיה מינימלית וכי יש צורך להציב שילוט אזהרה המודיע על קיומן של המצלמות בכל כניסה לאזור מצולם . עוד נקבע כי יש להתייחס אל החומר שנאסף במערכות הצילום כאל מאגר מידע ולהגביל את הגישה אליו . ניתן לקרוא את המסמך המפורט
בקישור הבא

https://www.911pi.co.il/wp-content/uploads/2017/12/Privacy-Protection-Authority.pdf