פורוםהאם נבדק פוליגרף אמור לחתום על הסכמה להיבדק לפני עריכת הבדיקה?
admin_ronen צוות asked 3 שנים ago

האם נבדק פוליגרף אמור לחתום על טופס הסכמה להיבדק לפני עריכת הבדיקה ?

1 Answers
admin_ronen צוות answered 3 שנים ago

נבדק הפוליגרף אמור להביע בפני הבודק את הסכמתו המפורשת להיבדק ובמכון הפוליגרף אף יחתום על הצהרה על כך שהבדיקה נערכת לו מרצונו הטוב והחופשי . בכל מקרה אם בודק הפוליגרף מבין כי הנבדק אולץ להגיע לבדיקה בניגוד לרצונו – הנ"ל ישוחרר מבלי שהבדיקה תתקיים .