חטיבת פוליגרף ואבחון

מכשיר הפוליגרף משמש ככלי עזר חשוב ותומך החלטה בכל תחומי החיים המודרניים. מחקרים שנעשו בעולם בתחום הפוליגרף מראים תקפות של מעל 90% באבחון של דוברי שקר .

גורם חשוב שאין להתעלם ממנו הוא ניסיון ומקצועיות הבודק . חברתנו מפעילה חטיבת פוליגרף ואבחון הכוללת בין היתר מכון פוליגרף מוסמך המבצע בדיקות בכל התחומים ובמגוון שפות בארץ ובחו"ל .

בודקי הפוליגרף שלנו הינם בעלי ניסיון רב שנים של אלפי בדיקות וחברים באיגודי בודקי הפוליגרף בארץ ובחו"ל . מר רונן ביהם מנכ"ל החברה הנו בעל מינוי של מומחה לפוליגרף מטעם בית המשפט .

בדיקות הפוליגרף מתבצעות במשרדנו הראשי במגדל ב.ס.ר4 בני ברק . במקרה של ריבוי בדיקות ובהתקיים התנאים המתאימים ניתן לבצען גם במשרדי הלקוח .

אנו פועלים על פי כללי האתיקה המקצועית וההנחיות המקצועיות המחייבות של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל ומחויבים למקצועיות ולדיסקרטיות מלאה , כמו כן מקפידים לפעול תוך הקפדה על הנחיות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים בעת ביצוע בדיקות טרום תעסוקתיות .

בודקינו משתמשים בציוד פוליגרף ממוחשב מתקדם וחדיש מתוצרת Stoelting וכמו כן בציוד פוליגרף אנלוגי קונבנציונאלי מתוצרת Lafayette ומבצעים בדיקות במגוון רחב של תחומים ועבור סקטורים שונים:

סקטור עיסקי :

בדיקות פוליגרף למהימנות בתחום קבלה לעבודה : החוק בישראל אינו מתיר כיום למעסיק לבקש ממועמד לעבודה להציג בפניו תדפיסים מהמרשם הפלילי או לחשוף מידע המצוי אודותיו במרשם הפלילי או במשטרה . בדיקת הפוליגרף מאפשרת לבצע סינון הולם של מועמדים לתפקידים המצריכים מידה רבה של מהימנות ויושר אישי ובודקת את עברו של הנבדק, הן בהיבט של מעורבותו בעבירות בעבר שלא נחקרו במשטרה והן בהיבט של עברו התעסוקתי, לרבות מקומות עבודה קודמים ונסיבות הפסקת העסקתו בהם . בדיקת הפוליגרף הטרום תעסוקתית מורכבת ממספר שלבים : מילוי שאלון אישי במשרדנו על ידי המועמד , ראיון אישי , בדיקת הפוליגרף .

בדיקות פוליגרף תקופתיות : לעובדים הנחשפים לעבודה עם כספים / סחורות / מידע רגיש או סודות מסחריים של המעסיק , מתבצעות מעת לעת הן לצורך חשיפה של מעורבות באי סדרים  והן לצורך מניעה והשריית תחושה של פיקוח ובקרה בקרב עובדי הארגון .

בדיקות פוליגרף לבדיקת חשדות ואירועים ספציפיים : לבדיקת חשד לביצוע עבירה במקום העבודה או מעילה אחרת באמון ע"י עובד , לאימות גרסאות חשודים בביצוע של עבירות של טוהר מידות בעבודה , לאימות או הזמת מידע מודיעיני המייחס לעובד זה או אחר מעורבות בעבירה פלילית במקום העבודה או בעבירת משמעת חמורה .

ראיונות תחקיריים : החטיבה מבצעת גם ראיונות תחקיריים / תחקירים ביטחוניים למועמדים לעבודה. הראיון מתבצע במשרדנו ונאסף במהלכו מידע רב אשר לעברו של המועמד לעבודה , בני משפחתו , מקומות עבודה קודמים , מעורבות בעבירות בעבר שלא נחקרו על ידי המשטרה או פיטורין בעבר על רקע חשד לגניבה / מעילה באמון .

סקטור פרטי:

בדיקות פוליגרף פרטיות לאימות גירסאות וישוב מחלוקות או בוררות בין צדדים , בדיקות פוליגרף בתחום מעמד אישי ( בגידות בין בני זוג ) , בדיקות פוליגרף לקבלת חוות דעת פרטית בהמשך להגשת תביעה לחברת הביטוח , בדיקות פוליגרף עבור בית המשפט , בדיקות פוליגרף פרטיות עבור עורכי דין.

פוליגרף משפטי :

אנו מבצעים בדיקות פוליגרף ומספקים חוות דעת מומחה עבור עורכי דין ובתי משפט. בודקי הפוליגרף שלנו מוכרים כעדים מומחים בבית המשפט. בבתי המשפט האזרחיים בישראל בדיקת הפוליגרף משמשת לעתים קרובות כראיה ומסייעת לשופטים להכריע בין גרסאות סותרות ולהחליט מי מהצדדים בדיון דובר אמת.