????? english
חטיבת פוליגרף ואבחון
מאמרים
מכשיר הפוליגרף משמש ככלי עזר חשוב ותומך החלטה בכל תחומי החיים המודרניים. מחקרים שנעשו בעולם בתחום הפוליגרף מראים תקפות של מעל 90% באבחון של דוברי שקר .
גורם חשוב שאין להתעלם ממנו הוא ניסיון ומקצועיות הבודק . חברתנו מפעילה חטיבת פוליגרף ואבחון הכוללת בין היתר מכון פוליגרף מוסמך המבצע בדיקות בכל התחומים ובמגוון שפות בארץ ובחו"ל .
בודקי הפוליגרף המועסקים על ידנו הינם בעלי ניסיון רב שנים של אלפי בדיקות וחברים באיגודי בודקי הפוליגרף בארץ ובחו"ל . מר רונן ביהם מנכ"ל החברה הנו בעל מינוי של מומחה לפוליגרף מטעם בית המשפט .
בודקינו משתמשים בציוד פוליגרף ממוחשב מתקדם וחדיש מתוצרת Stoelting וכמו כן בציוד פוליגרף אנלוגי קונבנציונאלי מתוצרת Lafayette ומבצעים בדיקות במגוון רחב של תחומים ועבור סקטורים שונים:
סקטור עיסקי :
בדיקות פוליגרף למהימנות בתחום קבלה לעבודה : החוק בישראל אינו מתיר כיום למעסיק לבקש ממועמד לעבודה להציג בפניו תדפיסים מהמרשם הפלילי . בדיקת הפוליגרף מאפשרת לבצע סינון הולם של מועמדים לתפקידים המצריכים מידה רבה של מהימנות ויושר אישי ובודקת את עברו של הנבדק, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט של עברו התעסוקתי, לרבות מקומות עבודה קודמים ונסיבות הפסקת העסקתו בהם .
בדיקות פוליגרף תקופתיות : לעובדים הנחשפים לעבודה עם כספים / סחורות / מידע רגיש או סודות מסחריים של המעסיק , מתבצעות מעת לעת הן לצורך חשיפה והן לצורך מניעה והשריית תחושה של פיקוח ובקרה בקרב עובדי הארגון .
בדיקות פוליגרף לבדיקת חשדות ואירועים ספציפיים : לבדיקת חשד לביצוע עבירה או מעילה באמון ע"י עובד , לאימות גרסאות חשודים בביצוע של עבירות , לאימות או הזמת מידע מודיעיני המייחס לעובד זה או אחר מעורבות בעבירה פלילית או בעבירת משמעת חמורה .
ראיונות תחקיריים : החטיבה מבצעת גם ראיונות תחקיריים/תחקירים ביטחוניים למועמדים לעבודה. הראיון מתבצע במשרדנו ונאסף במהלכו מידע רב אשר לעברו של המועמד לעבודה , בני משפחתו , מקומות עבודה קודמים , הסתבכויות בפלילים או פיטורין בעבר על רקע חשד לגניבה / מעילה באמון .
סקטור פרטי:
בדיקות פוליגרף פרטיות לאימות גירסאות וישוב מחלוקות או בוררות בין צדדים , בדיקות פוליגרף בתחום מעמד אישי ( בגידות בין בני זוג ) , בדיקות פוליגרף לקבלת חוות דעת פרטית בהמשך להגשת תביעה לחברת הביטוח , בדיקות פוליגרף עבור בית המשפט , בדיקות פוליגרף פרטיות עבור עורכי דין.
הערה - בדיקות הפוליגרף מתבצעות במשרדנו הראשי בתל אביב ובהתקיים התנאים המתאימים ניתן לבצען גם במשרדי הלקוח .
אנו מחוייבים למקצועיות ולדיסקרטיות מלאה .
חטיבות ותחומי פעילות:

משרד ראשי : קויפמן יחזקאל 6 בית גאון (גיבור) תל אביב 68012, שיחה חינם 1-800-333-911, טל. 03-5165843, פקס. 03-5161624
נייד:053-7911111 | דוא"ל: info@911pi.co.il | אתר: www.911pi.co.il | כתובת לדואר : ת.ד. 50319 ת"א 61500